Když se otec rozhodne zastoupit mámu

Třetí červnovou neděli si připomínáme Den otců, který se u nás slaví od 90. let. Psychologové dnešní civilizaci nazývají civilizací bez otce, přesto v Čechách stoupá počet mužů, kteří si vyzkoušeli na vlastní kůži mateřskou dovolenou. Výzkumy ukázaly, že malé děti do 20 měsíců jsou na otce navázány stejně intenzivně jako na mámu.

Kromě maminek, které svůj den oslavují druhou květnovou neděli, mají svůj den i tatínkové. Den otců si připomínáme třetí červnovou neděli. Tato tradice pochází z města Spokane ve státě Washington. Američanka Sonora Smart Doddová si chtěla uctít otce, kteří byli stejně obětaví a starostliví jako ten její. Sám vychovával po smrti jejich matky ji i jejích pět sourozenců. První neoficiální oslava Dne otců se konala v roce 1910. Z USA přešel později tento svátek i do Evropy.

Otec hrající jse se synem
Podle psychologů se vytratil klasický funkční vztah mezi otcem a synem, jak jej známe z minulého století.

Civilizace bez otce

Základní úloha otce spočívá v ochraně a vytváření pocitu bezpečí. Otec vede děti k odpovědnosti, ať už přímo nebo nepřímo (tím, jak se chová k jejich matce), k disciplíně a důslednosti. Dnešní civilizaci však psychologové nazývají civilizací bez otce, protože vymizel funkční vztah mezi otcem a synem z minulého století. Zodpovědná je za to nejen moderní technologická úroveň, ale i vlna feminismu, pracovní přetíženost a přeformulování úlohy otce jen na zajišťovatele prostředků.

Role otce v životě dítěte

Otcův vztah k dětem je odlišný od vztahu matky a dítěte. Mámin obraz světa rozvíjí soucit a citlivost, tatínkův obraz je světem dobyvatele a podporovatele. Otec je pro syna model, od kterého přebírá vztah k světu i chování k ženám. Dcera by zase prostřednictvím něj měla objevovat svůj vztah k mužům. Výzkumy ukázaly, že děti ve věku 20 měsíců jsou na otce navázány stejně intenzivně jako na mámu, vnímavější jsou však na zábavu s otcem. Až 70 procent dětí upřednostňuje při hrách otce jako partnery.

Dětské hry a tatíněk
Téměř 70 procent dětí při hrách upřednostňuje tatínky.

Oboustranně obohacující vztah

Podle studie, kterou američtí odborníci zveřejnili v žurnálu Pediatrics, nepřítomnost otce v období růstu dítěte může vést v jejich dospělosti k depresím a poruchám chování. Děti, které vyrůstaly s otcem, měli podle autorů studie méně problémů s chováním, zažily méně symptomů deprese a u dívek zjistili nižší riziko těhotenství mladistvých.

I když to možná zní banálně, otec hraje důležitou roli i při rozvoji jazyka. Zatímco mámy přizpůsobují svou slovní zásobu dítěti, otec může slovní zásobu dítěte obohatit o nová slovíčka a výrazy. Také podporuje rozvoj harmonické sociální interakce. Vztah otce a dětí je však oboustranný. Výzkum také ukázal, že novou životní roli otce brali muži jako důvod, proč začít více dbát o své zdraví – byl to hlavní důvod ke zlepšení stravování, zvýšení fyzické aktivity či omezení alkoholu.

Otec a dcera
Základní úloha otce spočívá v ochraně a vytváření pocitu bezpečí.

Muž na mateřské – žádná ostuda

K obrazu moderního otce 21. století začíná patřit i absolvování mateřské dovolené. Mateřská dovolená souvisí s porodem a péčí o narozené dítě. Může jí místo matky čerpat i otec dítěte, a to až po dobu 22 týdnů, od začátku 7. týdne po porodu na základě písemné dohody s matkou. Jak uvádí ve své poradně Aperio, společnost pro zdravé rodičovství, v dohodě musí být den, od kterého bude manžel/otec dítěte o dítě pečovat, a den porodu; podpis matky dítěte na dohodě musí být úředně ověřen nebo ověřen orgánem nemocenského pojištění. Na tuto dohodu není vydán tiskopis. Nárok na peněžitou podporu v mateřství (PPM) si otec uplatní prostřednictvím svého zaměstnavatele, nebo příslušné OSSZ, pokud je OSVČ. Výše dávky je přitom počítána stejně jako v případě matky.

Stoupající zájem Slováků a předsudky Čechů

Samotný název mateřská dovolená říká, že je určena především pro ženy a statistiky potvrzují, že možnost reálně čerpat mateřskou a rodičovskou využije jen hrstka českých mužů a jejich počet se nijak rapidně nezvyšuje. O něco lepší situace je ve Slovenské republice, kde zaznamenali stoupající zájem – zatímco v roce 2012 čerpalo podle slovenské Sociální pojišťovny mateřské pouze 210 mužů, v březnu 2017 jich bylo až 1 767.

Čeští muži se nebrání většímu zapojení do péče o děti, ale podle neziskové organizace Fórum 50 %, která podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích, naráží na silné předsudky a nepochopení jak ze strany zaměstnavatele, tak přátel či širší rodiny. Rozhodnutí, kdo zůstane doma bývá pragmatické. V kariéře také často pokračuje ten, kdo má vyšší plat, tedy většinou muž. Když totiž muž – zaměstnanec pobírá mateřskou, nesmí vykonávat výdělečnou činnost, ze které mu nárok na mateřskou plyne. Může si ale vydělávat jako OSVČ nebo chodit na brigádu, případně vykonávat pro zaměstnavatele práci na jinou smlouvu.

Otec se synem na procházce
Otec hraje důležitou roli i při rozvoji jazyka, obohacuje slovní zásobu dítěte o nové výrazy, které by máma nepoužila.

Nejvíce mužů na mateřské má Island

V zemích severní Evropy si otcové mateřskou dovolenou užívají nejvíce a jsou dokonce daňově zvýhodněni. Podle průzkumu organizace Fórum 50 % se nejvíce do péče o miminko zapojují Islanďané. Své právo mateřské dovolené využívá až 90 procent islandských mužů. Zákon zde zaručuje každému rodiči tři a půl placené měsíce, plus další tři měsíce, které si partneři rozdělí, jak sami chtějí. Rodičovská dovolená se každým rokem průběžně prodlužuje. Snaha vlády o důsledné rozdělení rodičovské péče mezi oba rodiče souvisí s faktem, že ženy tvoří velmi důležitou součást islandského pracovního trhu.

Tipy na dárky pro tátu ke Dni otců

Tak nebo onak, otec je nepostradatelným vzorem při výchově dětí. A také má svůj vlastní svátek. Den otců oslavujeme od 90. let minulého století. Tento den je ideální příležitostí, jak jim vyjádřit poděkování za to, co pro děti a své rodiny nezištně dělají. Co tedy koupit nejlepšímu tatínkovi? Od malých dětí ho nejvíce potěší vlastnoručně vyrobené dárky, například tričko s nápisem, vlastní pohlednice, pomalovaný hrnek, video s fotkami ze společných výletů nebo oběd uvařený dětmi. Starší děti zase otce určitě rády překvapí novou kravatou, lahví dobrého vína, hodinkami, pouzdrem na tablet, technologickými novinkami nebo stylovými hracími kartami.

  • Komentáre
  • Podobné články
0
Novinky Zajímavosti

Když se otec rozhodne zastoupit mámu

0
Novinky Zdraví

Prevence a první pomoc, pokud se dítě topí

0
Novinky Zajímavosti

Vybrali jsme nejkreativnější halloweenské kostýmy pro miminka

Navigácia

Magazíny